... aneb Spojení poezie  a zeměpisu. Jak postupovat? Je možno prostě putovat po mapě Brna  a dopřávat si tak jakousi básnickou virtuální procházku; stejně tak lze hledat podle jednotlivých básníků; a třetí způsob je podle seznamu míst. 


Ivan Blatný

Básník, syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). V Brně se narodil a prožil zde první část svého života – před útěkem do exilu v r. 1948. Bydlel v domě...

více »

František Halas

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnského knihkupce A. Píši a krátkou dobu (1919–1921)...

více »

Oldřich Mikulášek

Básník a publicista. V Brně pobýval od r. 1937 do své smrti, naposledy bydlel na ulici Mášově. Je spjat s několika jeho kulturními institucemi (brněnská...

více »

Jaroslav Seifert

Básník, publicista, autor vzpomínek. První – a zatím jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Krom trvalé obliby, již si získal svými verši, oblíbenými...

více »

Jan Skácel

Básník, prozaik, redaktor a překladatel. Prožil v Brně většinu svého života a je spojen i s několika brněnskými kulturními institucemi (časopisem Host...

více »

Vít Slíva

Básník a středoškolský učitel. Rodák z Hradce nad Moravicí. S Brnem je spjat od dob svých vysokoškolských studií. S jednou krátkou přestávkou dodnes bydlí na...

více »

Cejl

Místo a jeho básníci


František Halas

František Halas

1901  –  1949

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnského knihkupce A. Píši a krátkou dobu (1919–1921) pak pracoval jako knihkupecký příručí. Žil na dnešní Hálkově ulici v Husovicích u své babičky (stará žena ze stejnojmenné básně); o bídě jejich společné domácnosti napsal Jaroslav Seifert ve svých vzpomínkách, že se ani na pražském Žižkově nesetkal s takovouto chudobou. Po pobytu v Paříži se František Halas již do Brna nevrátil a s pomocí Jiřího Mahena získal místo v Praze. Byl jedním z největších českých básníků 20. stol., inspirátorem několika dalších generací. Byl činný i jako kulturní publicista, nakladatelský redaktor, za 2. světové války se zúčastnil odboje a v l. 1945-48 vstoupil aktivně i do politiky, byl předsedou Syndikátu českých spisovatelů. V posledních l. života se cítil spojen především s Kunštátem na Vysočině, s krajem svých předků, kde je i pohřben. K Brnu se vrátil např. básní „Dobrý den Brno“ z poslední sbírky A co? (1957).

Více o autorovi najdete zde a zde.

Básník a místa jeho básní

Brno Brno Cejl


Báseň a místoDělnice

Snad se mne zeptáte

Vy na Cejlu potkávané
Odkudpak to on tak zná
A tu vám řeknu
Taková jako vy jste
byla i moje maminka

Dřela v Kemce u Löw-Beera
na Prvního května zpívala
„Pryč s tyrany“
a neplakala když zavřeli tátu
To ostatní jsem vídával
a proto to tak znám
a proto vás mám tak rád
třeba to často neříkám


 

Halas, František: „Dělnice“, in: Časy, ed. L. Kundera, Praha: Československý spisovatel 1981, s. 42.

 KontaktyJiří Trávníček  -   travnicek@ucl.cas.cz
Michal Fránek  -   franek@ucl.cas.cz

Napište nám