... aneb Spojení poezie  a zeměpisu. Jak postupovat? Je možno prostě putovat po mapě Brna  a dopřávat si tak jakousi básnickou virtuální procházku; stejně tak lze hledat podle jednotlivých básníků; a třetí způsob je podle seznamu míst. 


Ivan Blatný

Básník, syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). V Brně se narodil a prožil zde první část svého života – před útěkem do exilu v r. 1948. Bydlel v domě...

více »

František Halas

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnského knihkupce A. Píši a krátkou dobu (1919–1921)...

více »

Oldřich Mikulášek

Básník a publicista. V Brně pobýval od r. 1937 do své smrti, naposledy bydlel na ulici Mášově. Je spjat s několika jeho kulturními institucemi (brněnská...

více »

Jaroslav Seifert

Básník, publicista, autor vzpomínek. První – a zatím jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Krom trvalé obliby, již si získal svými verši, oblíbenými...

více »

Jan Skácel

Básník, prozaik, redaktor a překladatel. Prožil v Brně většinu svého života a je spojen i s několika brněnskými kulturními institucemi (časopisem Host...

více »

Vít Slíva

Básník a středoškolský učitel. Rodák z Hradce nad Moravicí. S Brnem je spjat od dob svých vysokoškolských studií. S jednou krátkou přestávkou dodnes bydlí na...

více »

Brno

František Sušil

1804  –  1868

Sběratel a vydavatel lidových písní, básník, překladatel, biblista. Pocházel z Rousínova u Vyškova, studoval na gymnáziu v Kroměříži, poté bohosloví v Brně. Zde pak trvale působil od roku 1837 až do své smrti jako profesor Nového zákona na bohosloveckém ústavu. Záhy se stal vůdčí osobností českého národního hnutí na Moravě a vyvíjel rozsáhlou organizační a národně buditelskou činnost. Většina jeho původní básnické tvorby má náplň účelově didaktickou, náboženskou a vlasteneckou, bez snahy o originalitu básnického prožitku. Ve svých verších často zobrazoval významná poutní místa (Velehrad, Hostýn) či duchovní centra (Rajhrad). Prvky didaktické, náboženské a vlastenecké obsahuje i ojedinělá báseň věnovaná neúspěšnému obléhání Brna Švédy, obsažená v Sebraných básních (1862), v původní verzi uveřejněná již v jeho Básních (1847).

Básník a místa jeho básní

Brno


Báseň a místoDen 15. aug. v Brně

Hle jak lid se valem k nám
Shromážďuje v Boží chrám,
Z úst jich nebes králi
Znějí vděčné chvály.

Odkad vzali ochotu
K takovému plesotu?
K zbožné ku paměti
Oni svátek světí.

Do vlasti se vedral vrah,
Po vší zemi plodil strach,
Řády svaté hubil,
Zlým se mravem chlubil.

Ach co církev úpěla,
Když pláč dítek slyšela!
K svěřenců svých ráně
Plakal anjel Páně.

A vrah k Brnu přitáhnul,
K hrůze na ně zasáhnul.
Zdi ty, volal, v krátce
Budou na hromádce.

Viděli to Brňané
Co jim strojí tyrané:
„Mužně chcem se bránit,
Bůh nás bude chránit.

Bože dobrý na nebi,
Slyš jak lid Tě velebí!
Nedej loupit chrámy,
Shlaď ty zbojné chámy!

Slavná světa královno,
Buď tvé srdce slítovno!
Pros tam za nás máti,
Ať Pán vraha zvrátí“.

A Bůh prosbu vyslyšel,
Vrah ten uvnitř nepřišel,
A lid zbaven strachu
Vzdával díky v prachu.

Odtad jest to plésání,
Co jde k nebes ku báni,
Neb Bůh naše dědy
Tehdá zbavil Švédy.Sušil, František: Sebrané básně, Brno: Ant. Nitsch 1862, s. 74-75.KontaktyJiří Trávníček  -   travnicek@ucl.cas.cz
Michal Fránek  -   franek@ucl.cas.cz

Napište nám