... aneb Spojení poezie  a zeměpisu. Jak postupovat? Je možno prostě putovat po mapě Brna  a dopřávat si tak jakousi básnickou virtuální procházku; stejně tak lze hledat podle jednotlivých básníků; a třetí způsob je podle seznamu míst. 


Ivan Blatný

Básník, syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). V Brně se narodil a prožil zde první část svého života – před útěkem do exilu v r. 1948. Bydlel v domě...

více »

František Halas

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnského knihkupce A. Píši a krátkou dobu (1919–1921)...

více »

Oldřich Mikulášek

Básník a publicista. V Brně pobýval od r. 1937 do své smrti, naposledy bydlel na ulici Mášově. Je spjat s několika jeho kulturními institucemi (brněnská...

více »

Jaroslav Seifert

Básník, publicista, autor vzpomínek. První – a zatím jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Krom trvalé obliby, již si získal svými verši, oblíbenými...

více »

Jan Skácel

Básník, prozaik, redaktor a překladatel. Prožil v Brně většinu svého života a je spojen i s několika brněnskými kulturními institucemi (časopisem Host...

více »

Vít Slíva

Básník a středoškolský učitel. Rodák z Hradce nad Moravicí. S Brnem je spjat od dob svých vysokoškolských studií. S jednou krátkou přestávkou dodnes bydlí na...

více »

Brno

Jaroslav Zatloukal

1905  –  1958

Básník a kritik. Pocházel z Opavy, pracoval jako středoškolský učitel. V Brně a Bratislavě vystudoval filozofickou fakultu; po dlouholetém působení na Slovensku se do Brna se vrátil začátkem druhé světové války a zůstal zde již do konce života. V letech 1941-42 byl vězněn za ilegální odbojovou činnost. V jeho básních dominuje přírodní a milostná lyrika a později i otřesné vězeňské zážitky z války. Velká pozornost je věnována též Podkarpatské Rusi, kterou důvěrně poznal během pobytu na Slovensku. Brno je zastoupeno v cyklu dvaceti ód Morava, vydané v pohnutém roce 1939, i v jeho vězeňských verších, zachycujících např. v básni České ženy u bran vězení internaci v brněnském táboře Pod kaštany (v místě dnešní stejnojmenné ulice).

Básník a místa jeho básní

Brno Pod Kaštany


Báseň a místoKariatidy

Brnění města rozežral rez,
rozpadlé klíče od jeho bran,
v morovém sloupu staletí děs,
krev dějin prýští z tvých ran.

Sním opřen o špilberskou zeď,
čas bodlák ježí při mně své kopí,
Silvio Pellico muk básní mne veď.

V barokní pýše vladaři slz
podpatkem věku drtí můj lid,
kariatidy drží tu tvrz,
jež zohne plece, krev dává pít.

Sním ve tvých chrámech až v gotickou věž,
nad Petrov zvedám modlitbu jitřní,
nadarmo, noci, mne v temnotu rveš.

Bez vzletu Prahy v komínech ční,
vyprahlé do plic chrlí svůj dým,
od fabrik schází, v úbytích sní,
odevšad tmí se, odevšad stín.

Sním o vltavském břehu v zčernalých zdech,
na starý jed kde umříti hrozí,
kde z prsou všech ulic nabírá horečný dech.

Ponávkou úpí oblohy jas,
průmyslu vazal pod městem hřmí,
do varhan píšťal šlape svůj hlas,
v básnické duši k noci se tmí.

Sním opřen teď o lomoz Cejlu, vřavy stok,
o trny Dornychu, jež do krve kvetou.
Židenic kopí vraženo v města bok.

Nadarmo zeleň krouží tu v sad,
nadarmo křídlo otvíráš v let,
nadarmo zpíváš z hřbitovních vrat,
smrtihlav ve znak portálu vklet.

Sním v kruhu mrtvých, jimž masku sňal sen.
Dobrovský jehlanem mluví k mé zemi,
do hroudy vzdoru ať drcený jsem.

Daleko tebe, Praho všech krás,
město mé v bědné sukničce zříš.
Pro slunce tvé i měsíc mu has,
oslepni sama pro jeho kříž.

Sním v křivici ulic Starého Brna, sním,
kde vinné révy dávno již chytil se rez.
Na podkovy dnů ohýbám rým.

Sním drcen hvězdou a vínem, dýmem zpit,
sním o městě, jež ze svého svrabu se svléká
a větru od Beskyd dá blesky do kopyt.


Zatloukal, Jaroslav: Morava, Brno - Praha: Josef a Miroslav Stejskal 1940, s. 52-55.KontaktyJiří Trávníček  -   travnicek@ucl.cas.cz
Michal Fránek  -   franek@ucl.cas.cz

Napište nám