... aneb Spojení poezie  a zeměpisu. Jak postupovat? Je možno prostě putovat po mapě Brna  a dopřávat si tak jakousi básnickou virtuální procházku; stejně tak lze hledat podle jednotlivých básníků; a třetí způsob je podle seznamu míst. 


Ivan Blatný

Básník, syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). V Brně se narodil a prožil zde první část svého života – před útěkem do exilu v r. 1948. Bydlel v domě...

více »

František Halas

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnského knihkupce A. Píši a krátkou dobu (1919–1921)...

více »

Oldřich Mikulášek

Básník a publicista. V Brně pobýval od r. 1937 do své smrti, naposledy bydlel na ulici Mášově. Je spjat s několika jeho kulturními institucemi (brněnská...

více »

Jaroslav Seifert

Básník, publicista, autor vzpomínek. První – a zatím jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Krom trvalé obliby, již si získal svými verši, oblíbenými...

více »

Jan Skácel

Básník, prozaik, redaktor a překladatel. Prožil v Brně většinu svého života a je spojen i s několika brněnskými kulturními institucemi (časopisem Host...

více »

Vít Slíva

Básník a středoškolský učitel. Rodák z Hradce nad Moravicí. S Brnem je spjat od dob svých vysokoškolských studií. S jednou krátkou přestávkou dodnes bydlí na...

více »

Brno

Richard von Schaukal

1874  –  1942

Básník, prozaik, překladatel, kritik a publicista; jedna z nejvýraznějších postav vídeňského kulturního a společenského života na přelomu 19. a 20. století. Dětství a rané mládí prožil v Brně, po studiu práv ve Vídni pracoval až do konce monarchie jako státní úředník, nejprve v Hranicích na Moravě, od r. 1903 ve Vídni. R. 1918 byl jako jeden z posledních povýšen císařem Karlem I. do šlechtického stavu. Jeho rozsáhlé dílo (např. verše Meine Gärten. Eisame Verse, 1897), z próz zejména Eros Thanatos, 1906, a Leben und Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser eines Dandy und Dilettanten, 1907) vyjadřuje často velmi různorodé a protikladné postoje, estétskou povýšenost nad davem i touhu po sblížení s lidmi, četné jsou i katolické duchovní podněty. Rodnému Brnu věnoval cyklus „Brünner Erinnerungen“ ve sbírce Jahresringe (1922).


Básník a místa jeho básní

Denisovy sady Lužánky


Báseň a místoFrantiškov I

Barevná světélka šíří se do krajiny,

ve které tmí se už, červená, zelená znamení,

má cesta zraněná mne vede v kamení,

ve stínech čekají studené kalužiny, 


křoviny opuštěné s družností tajemnou 

jako já v samotě, když stále znovu sním,

v nebi, jež nade mnou se plní stmíváním,

hvězda se hvězdy dotkne svou září stříbrnou,  


 ty nízký vršku se starých časů znamením

– obelisk z čediče se vzpíná ještě výš –

jsi jak žal z dětství, o kterém vím,


hádanku Rakouska mírně mi představíš,

jež nese rys Moravy, mé dávné domoviny,

a v srdci úzkostném občas se pohnou stíny.


 

                                                      přeložil František Schildberger


 


Schaukal, Richard von: Jahresringe. Neue Gedichte (1918–1921), Braunschweig und Hamburg: Verlag Georg Westermann 1922, s. 74.

 KontaktyJiří Trávníček  -   travnicek@ucl.cas.cz
Michal Fránek  -   franek@ucl.cas.cz

Napište nám