... aneb Spojení poezie  a zeměpisu. Jak postupovat? Je možno prostě putovat po mapě Brna  a dopřávat si tak jakousi básnickou virtuální procházku; stejně tak lze hledat podle jednotlivých básníků; a třetí způsob je podle seznamu míst. 


Ivan Blatný

Básník, syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). V Brně se narodil a prožil zde první část svého života –...

více »

František Halas

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnsk...

více »

Oldřich Mikulášek

Básník a publicista. V Brně pobýval od r. 1937 do své smrti, naposledy bydlel na ulici Mášově. Je spjat s několika...

více »

Jaroslav Seifert

Básník, publicista, autor vzpomínek. První – a zatím jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Krom trvalé obliby, již si získal svými verši, oblíbenými...

více »

Jan Skácel

Básník, prozaik, redaktor a překladatel. Prožil v Brně většinu svého života a je spojen i s několika brněnskými kul...

více »

Vít Slíva

Básník a středoškolský učitel. Rodák z Hradce nad Moravicí. S Brnem je spjat od dob svých vysokoško...

více »

Brno

Reiner Kunze

1933

Německý básník, prozaik a překladatel. Vystudoval filozofii a žurnalistiku v Lipsku. Po maďarských událostech r. 1956 byl obviněn z kontrarevoluční činnosti a krátce před promocí donucen opustit místo univerzitního asistenta. V 60.  letech navázal kontakty s českými spisovateli (mj. s Janem Skácelem, Ludvíkem Kunderou a Milanem Kunderou). V r. 1968 protestoval proti okupaci Československa. V r. 1977 musel pod hrozbou vězení s rodinou opustit Německou demokratickou republiku a usadil se v bavorském Obernzell-Erlau. Styky s autory z Československa  však udržoval nadále. Napsal řadu básnických sbírek (debutoval v r. 1955), několik knížek pro děti, politicky brizantní knihu próz (Die wunderbaren Jahre; Podivuhodná léta, 1976) a překládal – ve spolupráci se svou manželkou Elisabeth – desítky českých autorů, zejména poezii Vladimíra Holana a Jana Skácela.

Básník a místa jeho básní

Ústřední hřbitov


Báseň a místona hřbitově v Brně

       ... ztratil jsem své staré věrné plnicí pero... 
      Mohl bys mi poslat nové? Pokud možno se
      špičkou, která dělá stín, tj. se špičkou
      seříznutou šikmo, ne měkkou, aby písmo, když se přitlačí,
      vrhalo lehký stín
                                      Jan Skácel, dopis bez data

      ... mohl mi poslat několik lahviček černého inkoustu?
                                                  J. S., 18. 9. 1989


Černého inkoustu je teď už dost
až na věčnost

Odkud ale máš ten
stín tam?

Jak hrob za tebe mlčí!

Vždycky chtěls, ať tajemství
zůstane tajemstvím

I tobě samému
a ve vlastním verši

Stojíme, s hlavou sklopenou, stojíme
na světelné straně tvého pera

                                                 přel. Roman Kopřiva


Kunze, Reiner: ein tag auf dieser erde (jeden den na této zemi), Frankfurt am Main: S. Fischer, 1998, s. 38; autorizovaný překlad Romana Kopřivy (rukopis); Skácelovy citáty jsou zpětným překladem z němčiny, originály nebyly k dispozici.


 
 KontaktyJiří Trávníček  -   travnicek@ucl.cas.cz
Michal Fránek  -   franek@ucl.cas.cz

Napište nám