... aneb Spojení poezie  a zeměpisu. Jak postupovat? Je možno prostě putovat po mapě Brna  a dopřávat si tak jakousi básnickou virtuální procházku; stejně tak lze hledat podle jednotlivých básníků; a třetí způsob je podle seznamu míst. 


Ivan Blatný

Básník, syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). V Brně se narodil a prožil zde první část svého života – před útěkem do exilu v r. 1948. Bydlel v domě...

více »

František Halas

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnského knihkupce A. Píši a krátkou dobu (1919–1921)...

více »

Oldřich Mikulášek

Básník a publicista. V Brně pobýval od r. 1937 do své smrti, naposledy bydlel na ulici Mášově. Je spjat s několika jeho kulturními institucemi (brněnská...

více »

Jaroslav Seifert

Básník, publicista, autor vzpomínek. První – a zatím jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Krom trvalé obliby, již si získal svými verši, oblíbenými...

více »

Jan Skácel

Básník, prozaik, redaktor a překladatel. Prožil v Brně většinu svého života a je spojen i s několika brněnskými kulturními institucemi (časopisem Host...

více »

Vít Slíva

Básník a středoškolský učitel. Rodák z Hradce nad Moravicí. S Brnem je spjat od dob svých vysokoškolských studií. S jednou krátkou přestávkou dodnes bydlí na...

více »

Brno

Robert Konečný

1906  –  1981

Básník, prozaik, esejista, profesor psychologie, byl spjatý s Brnem celým svým profesním i osobním životem. Během nacistické okupace byl za odbojovou činnost v Obraně národa vězněn v Kounicových kolejích v Brně a ve Vratislavi (1939–1945). Tomuto životnímu období věnoval vedle prozaických vzpomínek Jeden z vás též básnickou sbírku Písně z cely, vydanou v r. 1945.

Více o autorovi najdete zde a zde.

Básník a místa jeho básní

Kounicovy koleje


Báseň a místoPísně z cely

V temnotách ve své těžké cele.

Kdy bude doma vonět bez?
Zlehoučka, zdálky, neuměle
zní morseovka: S – O – S!

Jak z kajut, které potápí se,
když živí živé volají;
jak v dole, který děsem tmí se,
když zasypaní ťukají,
jak z kajut, které potápí se.Konečný, Robert: Písně z cely, Brno: Klub Kounicových kolejí 1946, s. 31.KontaktyJiří Trávníček  -   travnicek@ucl.cas.cz
Michal Fránek  -   franek@ucl.cas.cz

Napište nám