... aneb Spojení poezie  a zeměpisu. Jak postupovat? Je možno prostě putovat po mapě Brna  a dopřávat si tak jakousi básnickou virtuální procházku; stejně tak lze hledat podle jednotlivých básníků; a třetí způsob je podle seznamu míst. 


Ivan Blatný

Básník, syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). V Brně se narodil a prožil zde první část svého života –...

více »

František Halas

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnsk...

více »

Oldřich Mikulášek

Básník a publicista. V Brně pobýval od r. 1937 do své smrti, naposledy bydlel na ulici Mášově. Je spjat s několika...

více »

Jaroslav Seifert

Básník, publicista, autor vzpomínek. První – a zatím jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Krom trvalé obliby, již si získal svými verši, oblíbenými...

více »

Jan Skácel

Básník, prozaik, redaktor a překladatel. Prožil v Brně většinu svého života a je spojen i s několika brněnskými kul...

více »

Vít Slíva

Básník a středoškolský učitel. Rodák z Hradce nad Moravicí. S Brnem je spjat od dob svých vysokoško...

více »

Brno

Stanislav Kostka Neumann

1875  –  1947

Básník, prozaik, publicista, kulturní a společenský organizátor; v české literatuře je přítomen především jako básník. Prošel přes mnoho směrů – anarchistický individualismus, naturismus, civilismus, proletářskou poezii. V r. 1893 byl odsouzen v procesu s Omladinou na 14 měsíců. R. 1904 odešel na čas do Vídně, odtud se přestěhoval do Řečkovic u Brna (Hapalova č. 5), odtud do Bílovic nad Svitavou (Husova č. 5), kde žil se svou druhou ženou deset let: Řečkovičtí je vypudili pro pohoršování (život v konkubinátu a neurvalé chování). V Bílovicích má původ i jeho nejslavnější přírodní sbírka Kniha lesů, vod a strání (1914) a její prozaický pendant S městem za zády (1922). Během svého bílovického pobytu přispíval do několika místních periodik – Lidových novin, Moravského kraje ad. Bílovice byli také místem, kam se sjíždělo mnoho jeho uměleckých přátel. 

Básník a místa jeho básní

Hády (Zadní Hády, Šumbera)


Báseň a místoNa Skalkách

Na Skalkách jsem stanul po bloudění
za ptačími hlasy v alejích.
Mého moře měkké rozvlnění
zrcadlilo nebes mladý smích.

Na Skalkách dnes vítr poskakoval
po bělošedivých balvanech.
Jarního rusáka březen koval
na Šumbeře nebo na Hádech…

Spokojeně krev mi zabušila,
Vítr přízniv! Děj se cokoli!
Dneska ráno loď má odrazila
pod modrými svými chocholy.

Na stožárech vlajky poletují
jako smaragdoví motýli.
Nad palubou z mechu ptáci plují.
My se mořským dechem opili.

U kormidla rošťácky se směje
bratr Rimbaud, chlapec divoký.
Na to moje české moře kleje,
že by musel býti bezoký.

Ale když už vypluli jsme jednou,
tak se také spolu shodneme.
Nebesa než podvečerně zblednou,
na literaturu klejeme.


 


Neumann, Stanislav Kostka: Kniha lesů, vod a strání. Praha: SNKLHU 1955, s. 61–62.KontaktyJiří Trávníček  -   travnicek@ucl.cas.cz
Michal Fránek  -   franek@ucl.cas.cz

Napište nám