... aneb Spojení poezie  a zeměpisu. Jak postupovat? Je možno prostě putovat po mapě Brna  a dopřávat si tak jakousi básnickou virtuální procházku; stejně tak lze hledat podle jednotlivých básníků; a třetí způsob je podle seznamu míst. 


Ivan Blatný

Básník, syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). V Brně se narodil a prožil zde první část svého života – před útěkem do exilu v r. 1948. Bydlel v domě...

více »

František Halas

Básník, překladatel a publicista se v Brně narodil a prožil zde své dětství a mladá léta. Vyučil se zde u brněnského knihkupce A. Píši a krátkou dobu (1919–1921)...

více »

Oldřich Mikulášek

Básník a publicista. V Brně pobýval od r. 1937 do své smrti, naposledy bydlel na ulici Mášově. Je spjat s několika jeho kulturními institucemi (brněnská...

více »

Jaroslav Seifert

Básník, publicista, autor vzpomínek. První – a zatím jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Krom trvalé obliby, již si získal svými verši, oblíbenými...

více »

Jan Skácel

Básník, prozaik, redaktor a překladatel. Prožil v Brně většinu svého života a je spojen i s několika brněnskými kulturními institucemi (časopisem Host...

více »

Vít Slíva

Básník a středoškolský učitel. Rodák z Hradce nad Moravicí. S Brnem je spjat od dob svých vysokoškolských studií. S jednou krátkou přestávkou dodnes bydlí na...

více »

Brno

Pietro Maroncelli

1795  –  1846

Italský básník a hudebník, významný především jako člen karbonářského hnutí bojujícího proti rakouské nadvládě nad severní Itálií. V roce 1821 byl odsouzen k smrti, milostí císaře Františka byl trest změněn na 20 let těžkého žaláře. V Brně na Špilberku byl vězněn v letech 1822–1830, pak byl propuštěn. V roce 1833 vydal v Paříži Addizioni (Dodatky) ke slavné knize svého spoluvězně Silvia Pellica Le mie prigioni (Mé žaláře). Pellicovi bývá Maroncelliho báseň To chmurné nebe moravské také někdy mylně připisována. Maroncelli ji napsal na Špilberku 18. června 1828, „mezitím, co lékaři se chystali odníti mu nohu,“ jak uvádí J. Vrchlický na okraj svého překladu v antologii Poesie italská nové doby (1885); důvodem amputace byla infekce snětí.

Básník a místa jeho básní

Špilberk (pevnost)


Báseň a místoVerše z vězení matce a drahým ostatním

Vy jarní vánky, nad vlastí
jež čile veslujete,
svým křídlem nepohnete
nemocným nad vězněm.

Co májů a co dubnů juž
jsem volal po návratu,
však darmo - přešly v chvatu
nemocným nad vězněm.

To chmurné nebe moravské
krev moji neosvěží,
a neúprosně leží
nemocným nad vězněm.

Co žalných záchvatů jsem snes,
co ještě mi jich vzplane,
než jitřenky svit skane
nemocným nad vězněm.

Vzplaň jitro, vzplań, ať ucítím
dech bratra, sestry, matky,
jak láskou schví se sladký
nemocným nad vězněm!

Ach tolik luzných nadějí
mně změnilo se v lklání,
že ani neuklání
se naděj nad vězněm!
Maroncelli, Pietro: Verše z vězení matce a drahým ostatním. In: Poesie italská nové doby (1782-1882), sestavil a přeložil Jaroslav Vrchlický, Praha: Josef R. Vilímek 1885, s. 12, 294.
KontaktyJiří Trávníček  -   travnicek@ucl.cas.cz
Michal Fránek  -   franek@ucl.cas.cz

Napište nám